ZAKRES USŁUG

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych i pomocy prawnej

Zakres usług Kancelarii przede wszystkim obejmuje wszelkie kwestie działalności gospodarczej. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych może uwzględniać: założenie działalności gospodarczej (rejestracja podmiotu), a także  obsługę prawną  bieżącej działalności.

Reprezentujemy Klientów przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym). Występujemy również w  imieniu Klientów przed organami egzekucyjnymi i administracyjnymi.

Korzystając z bogatego doświadczenia w zakresie rokowań, oferujemy reprezentację Klienta w negocjacjach dla  załatwienia sprawy w najkorzystniejszym dla Klienta wariancie.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną związaną z realizacją zamówień publicznych zarówno na rzecz Wykonawców jak i Zamawiających.

Zakres usług Kancelarii obejmuje również monitorowanie inwestycyjnych procesów budowlanych (w tym realizowanych z oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC), w szczególności w aspekcie identyfikacji i eliminowania ryzyk formalnoprawnych.

Oferujemy optymalne, dopasowane do potrzeb Klienta rozwiązania prawne, które również uwzględniają aspekty finansowo-księgowe prowadzonej działalności gospodarczej.

Specjalizacja Kancelarii

Działy prawa, w których specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Karol Schwermer

Prawo cywilne
Prawo gospodarcze

Prawo zamówień publicznych
Prawo własności intelektualnej
Prawo administracyjne
Prawo budowlane

Prawo pracy